martes, 21 de maio de 2024

Círculo de Autocoñecemento en 3º de Educación Primaria

 


    Hoxe realizamos un círculo restaurativo de autocoñecemento, unha actividade deseñada para promover a reflexión persoal, o respecto e a empatía entre os alumnos de 3º de educación primaria. A través de preguntas guiadas, alumnos e alumnas compartiron os seus pensamentos, sentimentos e experiencias. Esta práctica é fundamental non só para fomentar a convivencia e a comunicación efectiva no ámbito escolar, senón tamén para afondar no autocoñecemento de cada neno e nena.

    O autocoñecemento é unha peza clave no desenvolvemento integral do alumnado, xa que lles permite identificar e comprender as súas propias emocións, fortalezas e áreas de mellora. Traballar neste aspecto é esencial para promover o benestar persoal dos estudantes, dotándoos de ferramentas para xestionar o estrés, mellorar a autoestima e establecer relacións saudables con outros. Ao profundizar no autocoñecemento, tamén favorecemos a creación dun entorno educativo máis inclusivo e respectuoso, onde cada estudante se sinte valorado e comprendido.
    A través círculo restaurativo, promovemos un espazo seguro onde os nenos e nenas poden expresarse libremente e escoitar activamente aos seus compañeiros, reforzando así habilidades sociais e emocionais que son vitais para o seu desenvolvemento presente e futuro.


mércores, 1 de maio de 2024

2 de maio: Día Internacional contra o Acoso Escolar

 

Cada 2 de maio, destacamos a importancia do Día Internacional contra o acoso escolar: un día crucial no calendario educativo. Este día, que se conmemora mundialmente, serve como recordatorio do compromiso coa erradicación do acoso escolar e a promoción dun ambiente escolar seguro e saudable para todo o noso alumnado.
O acoso escolar é un problema moi grave que afecta a moitos nenos e nenas en todo o mundo. Non só ten repercusións inmediatas na saúde mental e emocional dos/as estudantes, senón tamén un impacto duradeiro no seu benestar e rendemento académico. Por iso, é fundamental sensibilizar a toda a comunidade educativa sobre esta problemática social e traballar xuntos para previr e abordar o acoso escolar de forma efectiva.

 


Neste senso, no noso centro educativo contamos o pasado luns con Belén, educadora social  da Asociación Arela, que impartiu un obradoiro integrado no programa Ktorce 18. Este programa achega a lei do menor, reguladora da  responsabilidade penal das persoas menores de idade, para informar, previr e facelos conscientes das consecuencias dos seus actos. Asemade, alumnos e alumnas de 3ºESO A desfrutaron do devandito obradoiro, a través de diferentes dinámicas, identificando en que consiste o acoso escolar, e debatindo e tratando aspectos de casos reais.Non deixes de ler esta infografía.

En resumo, o Día Internacional contra o acoso escolar serve como unha chamada de atención para recordarnos a necesidade constante de sensibilización e acción no eido educativo. Abordar de xeito integral esta problemática require un compromiso continuo por parte de todos os membros da comunidade educativa.

Só a través da educación e do diálogo aberto, podremos construír un ambiente escolar onde o acoso non teña cabida e onde cada estudante se sinta valorado/a e respetado/a.

Sigamos traballando xuntos/as para facer deste obxectivo unha realidade en cada centro educativo.

xoves, 25 de abril de 2024

Dereitos en cada páxina, pracer en cada libro

 
Dende o noso departamento de orientación, temos o pracer de presentar, no marco do certame anual do Festival do Libro do noso centro, a exposición "Dereitos en cada páxina, pracer en cada libro".

Esta exposición emana do traballo realizado en tres actividades desenvolvidas en diferentes etapas, centradas en libros que abordan a temática dos dereitos inherentes a todas as persoas.


Cada páxina dos libros seleccionados reflicte e celebra os dereitos fundamentais que todos e todas compartimos. A través destas obras literarias, buscamos non só educar sobre os dereitos humanos, senón tamén inspirar un maior entendemento e empatía hacia as realidades das persoas que os defenden e os necesitan.


Esta exposición é máis que unha simple mostra de libros. É unha oportunidade para reflexionar sobre a importancia dos dereitos humanos na nosa sociedade e no mundo, así como para promover a lectura como unha ferramenta para o cambio social e a comprensión mutua.
Con "Dereitos en cada páxina, pracer en cada libro", queremos inspirar aos nosos estudantes a seren defensores dos dereitos humanos, a través do coñecemento, a empatía e a acción.


Que esta exposición sexa o comezo dunha viaxe de descubrimento e compromiso cos valores fundamentais que nos fan humanos.

martes, 6 de febreiro de 2024

O espello do autorrecoñecemento

Esta semana levamos a cabo unha actividade para potenciar a intelixencia emocional entre o alumnado de 4º de primaria. Con tan só un espello de man e unhas tarxetiñas impresas, logramos que cada neno/a se autoafirmase seguindo estes sinxelos pasos:

1) Mirarse ao espello

2) Dicir alomenos 1 característica positiva de sí mesmos

3) Pensar en como reforzar esa característica

4) Recoñecer as emocións representadas en cada tarxetiña póndolles nome e exemplos de cando as podemos sentir.

Grazas ao noso profe de PT, Alberto, e a nosa orientadora, Ana, por esta actividade tan bonita!

luns, 5 de febreiro de 2024

E o Bacharelato?

Esta semana, dende o Departamento de Orientación, concluímos con éxito as nosas charlas sobre orientación académica e profesional. Durante este ciclo de encontros, abordamos diversos temas cruciais para o desenvolvemento educativo e profesional dos estudantes. Un dos puntos centrais foi a elección do bacharelato, un proceso complexo no que tivemos en conta as modificacións implementadas pola nova lei educativa, coñecida como LOMLOE.

Nestas sesións informativas, puxemos especial énfase nos cambios substanciais que a LOMLOE trouxo ao noso sistema educativo, particularmente no que respecta ao bacharelato. Agora, os e as estudantes enfrontan a decisión entre catro itinerarios diferentes, cada un cunha oferta variada de materias. Esta ampla gama de opcións permite ao alumnado personalizar a súa formación académica, adaptándoa aos seus intereses e aptitudes. Ao explorar detalladamente os itinerarios dispoñibles, proporcionamos información sobre as características distintivas de cada un deles. Dende as ciencias e a tecnoloxía ata o novo bacharelato xeral, os/as estudantes poden atopan un abano diversificado de posibilidades. A elección do itinerario non só influirá no ámbito académico, senón tamén nas súas futuras opcións profesionais, xa que cada itinerario esta enfocado para campos específicos de estudo.Asemade, dende o noso departamento traballamos en prol de ofrecer ao alumnado recursos e proporcionarlles un asesoramento personalizado para que cada alumno e cada alumna poida identificar as súas habilidades e intereses, co fin de facer eleccións educativas e profesionais axeitadas.

Coa conclusión destas charlas, agardamos que os estudantes se sintan capacitados para facer eleccións conscientes e ben fundamentadas no que respecta ao seu percorrido académico e profesional. Estamos aquí para apoiar e guiar a cada estudante no seu camiño cara o futuro, contribuíndo ao seu éxito e realización persoal.

sábado, 27 de xaneiro de 2024

E DESPOIS DA ESO...QUE?

 


A pasada semana, dende o noso centro educativo iniciamos as charlas de orientación académica e profesional destinadas ao alumnado de 4º e 3º da ESO. O obxectivo principal destas sesións é abordar o proceso de toma de decisións no ámbito educativo, destacando a importancia de que os e as estudantes empreguen a súa capacidade cognitiva para aspectos clave das súas vidas, tales como a elección de valores, a planificación do vindeiro curso e a selección dos diferentes itinerarios formativos que ofrece o noso sistema educativo.

No contexto do noso departamento, traballamos activamente para axudar ao alumnado  a tomar decisións conscientes e informadas. Consideramos esencial ofrecerlles a máxima información e recursos dispoñibles sobre as diferentes alternativas que teñen á súa disposición. Asemade, asesoramos para que desenvolvan de maneira axeitada a súa capacidade de manexar toda a información necesaria, permitíndolles realizar unha toma de decisións autónoma e responsable.De maneira concreta, exploramos o que agarda ao alumnado tras rematar a etapa da ESO. Abordamos en detalle os diversos itinerarios académicos dispoñibles, incluíndo o Bacharelato, a Formación Profesional e as Ensinanzas de Eéxime Especial. Facilitamos un panorama completo das opcións educativas dispoñibles para que o noso alumnado poida tomar decisións informadas sobre o seu futuro académico e profesional.

venres, 1 de decembro de 2023

Día Internacional das Persoas con Discapacidade

 

O 3 de decembro de cada ano, dende 1992, celébrase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade, unha xornada destinada a concienciar sobre as dificultades e retos que enfrontan aquelas persoas que viven cunha discapacidade. 
No noso centro educativo, para conmemorar esta data significativa, organizamos unha charla especial centrada nas persoas con ceguera ou deficiencia visual. O obxectivo era non só informar, senón tamén sensibilizar ao noso alumnado sobre as súas experiencias únicas e os obstáculos que superan a diario.


A charla foi conducida por Sandra, unha maestra especializada en atención educativa da ONCE, e dirixiuse especialmente ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria. Nas sesións, exploramos en profundidade as dificultades asociadas á ceguera e á deficiencia visual. A concienciación non se limitou a datos e cifras, senón que se mergullou nas historias de vida e nas experiencias persoais, permitindo aos nosos estudantes conectarse emocionalmente co tema.


Consideramos fundamental que os nosos e as nosas estudantes comprendan a importancia de crear un entorno inclusivo e accesible para todos/as. Ao explorar en profundidade as dificultades asociadas á ceguera e á deficiencia visual, non só proporcionamos información valiosa, senón que tamén promovemos a comprensión, o respecto e a aceptación. 


Estas iniciativas contribúen á construción dunha comunidade educativa na que cada persoa, independentemente das súas habilidades ou discapacidades, se sinta parte integrante e valorada.