mércores, 15 de febreiro de 2023

ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL: O BACHARELATO

 





Durante o mes de xaneiro, dende o Departamento de Orientación realizamos varias charlas co obxectivo de  favorecer o proceso de TOMA DE DECISIÓNS de cara a finalización da etapa da ESO.

Tomar decisións supón un proceso necesario que nos permite chegar a un fin satisfactorio. Trátase dun proceso continuo de carácter cognitivo e emocional, a través do cal chegamos a tomar unha DECISIÓN, sendo esta una elección consciente e reflexiva entre varias alternativas. 

Por este motivo, consideramos necesario proporcionar información relativa ás diferentes traxectorias académicas que ofrece o noso sistema educativo, especificando a oferta educativa da nosa cidade, provincia e comunidade autónoma.

Neste senso, e en primeiro lugar, afondaremos nunha das opcións que temos ao finalizar a ESO: O BACHARELATO

Esta etapa, pertence a ensinanza postobrigatoria, cuxo obxectivo é proporcionar formación, madureza intelectual e humana, coñecemento, habilidades e actitudes que permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida con responsabilidade e aptitude. Alén de, esta etapa deberá permitir a adquisición e o logro das competencias indispensables para o futuro formativo e profesional, e capacitar para a educación superior. 

Tras rematar esta etapa, e trala proba da ABAU poderemos ter acceso á UNIVERSIDADE; ou ben, a un CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR.

Coa actual reforma educativa, o Bacharelato esta a mudar, atopando novas modalidades:



Co gallo de ofrecer máis información sobre as modalidades e as asignaturas que as compoñen, recuperamos información do Blogue de Orientación Educativa de Mónica Diz (referente na nosa comunidade), onde podemos visualizar as materias comúns, de modalidade, de opción e optativas na nosa comunidade autónoma:




Abofé, tamén deixamos toda a información aportada dende a páxina da Consellería:


BACHARELATO GALICIA


Ánimo, é un proceso de reflexión sosegada. 

E recordade que dende o Departamento de Orientación, quedamos a vosa disposición para calquera dúbida.

Ningún comentario:

Publicar un comentario