sábado, 27 de xaneiro de 2024

E DESPOIS DA ESO...QUE?

 


A pasada semana, dende o noso centro educativo iniciamos as charlas de orientación académica e profesional destinadas ao alumnado de 4º e 3º da ESO. O obxectivo principal destas sesións é abordar o proceso de toma de decisións no ámbito educativo, destacando a importancia de que os e as estudantes empreguen a súa capacidade cognitiva para aspectos clave das súas vidas, tales como a elección de valores, a planificación do vindeiro curso e a selección dos diferentes itinerarios formativos que ofrece o noso sistema educativo.

No contexto do noso departamento, traballamos activamente para axudar ao alumnado  a tomar decisións conscientes e informadas. Consideramos esencial ofrecerlles a máxima información e recursos dispoñibles sobre as diferentes alternativas que teñen á súa disposición. Asemade, asesoramos para que desenvolvan de maneira axeitada a súa capacidade de manexar toda a información necesaria, permitíndolles realizar unha toma de decisións autónoma e responsable.De maneira concreta, exploramos o que agarda ao alumnado tras rematar a etapa da ESO. Abordamos en detalle os diversos itinerarios académicos dispoñibles, incluíndo o Bacharelato, a Formación Profesional e as Ensinanzas de Eéxime Especial. Facilitamos un panorama completo das opcións educativas dispoñibles para que o noso alumnado poida tomar decisións informadas sobre o seu futuro académico e profesional.

Ningún comentario:

Publicar un comentario