luns, 31 de xaneiro de 2022

IMAGINA

 

Dende o noso centro educativo, impulsamos dende a óptica da paz, e de maneira transversal, a incorporación de diferentes valores, como é a NON VIOLENCIA.Asemade, non podemos obviar a conmemoración que se leva a cabo o 30 de Xaneiro de cada ano,  dende 1964 : O DÍA ESCOLAR DA NON VIOLENCIA E DA PAZ

Unha xornada de apoio a unha educación non violenta e pacificadora, que se celebra no aniversario da morte de Matahma Gandhi.Dende o Departamento de Orientación, compartimos a letra (ca súa tradución e o enlace a un vídeo dunha versión realizada por UNICEF) da canción de Imagine, escrita por Jonh Lennon e Yoko Ono. Esta canción foi lanzada en 1971 e versionada por moitísimos/as artistas, convertíndose nun himno de PAZ.

 


Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace

You may say, I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A Brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world.

 

 

 

Imagina que no hay paraíso

es sencillo si lo intentas

No hay infierno bajo nosotros

Y arriba solo tenemos el cielo

Imagina a toda la gente

Viviendo para el día de hoy

Imagina que no hay países

No es tan difícil de hacer

Nada por qué matar ni por qué morir

Y ninguna religión tampoco

Imagina a toda la gente

Viviendo en paz

Puedes decir que soy un soñador

Pero no soy el único

Espero que un día te unas a nosotros

Y el mundo entonces será mejor

Imagina que no haya propiedad

Me pregunto si tú puedes

No necesitar ganancias ni tener hambre

Una hermandad de seres humanos

Imagina a toda la gente

Compartiendo todo el mundo

Ningún comentario:

Publicar un comentario